نکات کلیدی

 

 ✓ حراجی سبز :

اختصاص 5% از بیدهای مصرف شده در  حراجی به خیریه.

 

 

 

 

 ✓ گیفت بید:

در صورتی که این آیکون در حراجی قرار بگیرد، به بعضی از کاربران به صورت تصادفی 35% از بیدهای مصرفی در حراجی عودت داده می شود. این قانون شامل بیدهای ورودی و هدیه نمی شود.

 

 

 

 ✓ بید به جای محصول:

در صورتی که این آیکون در حراجی قرار بگیرد، برنده می تواند به جای پرداخت مبلغ پایانی حراجی، معادل بیدیِ آن را - از قرار بیدی 100 تومان - از بیدشو بگیرد.

 

 

 

 

 ✓ اولویت شرکت کنندگان:

در صورتی که این آیکون در حراجی قرار بگیرد، اولیت شرکت در حراجی با شرکت کنندگانی است که زودتر پیشنهاد دهند، تعداد شرکت کنندگان برای بسته شدن حراجی در صفحه ی اول روی حراجی مربوطه نمایش داده خواهد شد. اگر حراجی به حد نساب نرسد بید ورودی شرکت کنندگان به حسابشان برمی گردد. به این ترتیب با محدود کردن تعداد شرکت کنندگان هر حراجی، احتمال برنده شدن هر فرد بیشتر می شود.

 

 

 

 

 ✓ حمایت از کاربران:

در صورتی که این آیکون در حراجی قرار بگیرد، برنده ی حراجی تا مدت یک ماه از شرکت در حراجیِ همان محصول منع می شود. این طرح برای این وجود دارد که همه ی کاربران از شانسی برابر برای برنده شدن محصول بهره مند باشند.

 

 

 

 

 ✓ جایزه نفر سوم:

هر گاه در مزایدات، قیمت پایه دو برابر شود، مزایده دو برنده خواهد داشت! نفر اول یعنی آخرین کسی که پیشنهاد داده و نفر سوم!

 

 

 

 

 

 ✓ ورودی حراجی:

در صورتی که این آیکون در حراجی قرار بگیرد، برای آن حراجی مبلغی به عنوان ورودی از مشتریان کسر خواهد شد. بیدشو سعی دارد به این ترتیب از ورود کسانی که قصد خرید محصول را ندارند و تنها با پیشنهاد دادن و بالا بردن قیمت در رویه حراجی اختلال ایجاد می کنند، جلوگیری کند.

 

 

 

 

 ✓ پیشنهاد موثر:

در بسیاری از حراجی های بیدشو کاربرها دارای تعداد مشخصی پیشنهاد موثر می باشند که این تعداد برای هر کاربر زیر دکمه ی "پیشنهاد دهید" نمایش داده می شود. این یعنی هر کاربر مجاز به دادن تنها تعداد مشخصی پیشنهاد است. به این ترتیب سعی کرده ایم در ایجاد فضایی عادلانه و رقابتی سالم بکوشیم.

 

 

 

 

 ✓ بید شگفت انگیز:

در صورتی که کاربر تا نیم ساعت مانده به پایان حراجی بسته ی بید بخرد، 5% بسته ی بید به اعتبار بیدی اش در آن حراجی افزوده می شود. این تعداد بید هدیه تنها در همان حراجی قابل استفاده است و شامل بسته های بید خریداری شده در حین حراجی نمی شود.

 

برای اطلاع از معنی کلیدواژگان استفاده شده در وبسایت فروشگاه اینترنتی و حراجی آنلاین بیدشو می توانید به صفحه ی آموزش یا بخش «تعریف کلیدواژه های» در صفحه ی «پرسش های متداول» بیدشو مراجعه کنید.

 

تهیه و تنظیم: تیم حراجی آنلاین بیدشو
bidsho.com